Life Coaching

Individuele coaching om op een effectieve manier bewuster naar jezelf te leren kijken. Hierbij uitgaande van het potentieel in jou.

Het doel:

  • Meer inzicht in jezelf krijgen, ontdekken wat je kwaliteiten en belemmeringen zijn

  • Nagaan hoe deze kwaliteiten optimaal in te zetten zijn en hoe de belemmeringen om te buigen zijn

  • Het eigen maken van nieuw gedrag → het integreren van de nieuwe manier van denken en doen.

Om hiertoe te komen maak ik gebruik van diverse methoden en oefeningen zoals onder andere:

  • het GROW model

  • het DISC model

  • de kernkwadranten

Het traject wordt aangepast aan jouw specifieke wensen en behoeften. Het kan één sessie bevatten of meerdere sessie verdeeld over een aantal maanden. Dit is afhankelijk van de vraag die je jezelf stelt en wat voor doelen je wilt bereiken.

Competentie Coaching

Individuele coaching die erop is gericht om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Dit kunnen competenties zijn die je wilt ontdekken, leren of juist verder wilt ontwikkelen. Wil je bijvoorbeeld komen tot het nemen van snellere beslissingen, duidelijker communiceren of overtuigender overkomen op je omgeving?

Hiervoor gebruik ik de STARR methode, dit is een gesprekstechniek waarmee ervaringsgerichte vragen gesteld worden om informatie te verzamelen over gedrag en ervaring welke in relatie staat tot de competenties. Vanuit hier ga ik samen met jou kijken wat jij wilt gaan ontwikkelen.

Het traject wordt aangepast aan jouw specifieke wensen en behoeften. Het kan één sessie bevatten of meerdere sessie verdeeld over een aantal maanden. Dit is afhankelijk van de competenties je wilt ontwikkelen.

Tarief

Het oriëntatie gesprek is altijd gratis. Het is mogelijk om het loopbaan budget of individueel keuze budget (IKB) in te zetten voor coaching bij Optimum Coaching.

Voor meer informatie over het uurtarief van de volgende gesprekken kun je contact met me opnemen. 

Optimum Coaching

Joyce Luijbregts

06-28813206

info@optimumcoaching.nl

Website Taktiek Communicatie

Fotografie Jana Otten

© Optimum Coaching - 2021